Calmigos Ofidio

Calmigos Ofidio är foderhund men kommer inte att gå i avel.